Актуелно

Иновациите како помош за трансформација на FMCG-индустријата

08 Nov 2023

Успешното искористување на нови идеи е од клучно значење за да може бизнисот да ги подобри своите процеси, да донесе нови и подобрени производи и услуги на пазарот, да ја зголеми својата ефикасност и, што е најважно, да ја подобри својата профитабилност.

Приреди: Редакцијата на InStore

FMCG-секторот е една од најконкурентните индустрии во светот. За да останат напред, компаниите секогаш бараат начини да ја зголемат ефикасноста и да ги намалат трошоците, често преку инвестиции во технологијата.

Како технологијата ја подобрува ефикасноста на FMCG-индустријата и на малопродажбата?

Технологијата може да се искористи за да се зголеми ефикасноста во секторот FMCG. Некои од начините на кои технологијата помага се:

Автоматизација на производствените процеси: Развојот на технологијата придонесе да се автоматизираат многу фази на производство, од пакување до етикетирање. Ова заштедува време и ја елиминира потребата за физичка работа, што на крајот води до заштеда на трошоци.

Подобро управување со залихите: Компаниите користат технологија за подобро управување со нивните залихи. Ова вклучува користење на RFID ознаки за нивоа на залихи и следење локација, како и аналитика за да се предвиди идната побарувачка.

Подобрена логистика и транспорт: технологијата се користи за подобрување на логистиката и испораката на производите. Ова вклучува GPS следење за оптимизирање на маршрутите за испорака, како и користење дронови или роботи за испорака до последната милја.

Подобрување на услугите на клиентите: Технологијата се користи за подобрување на услугите на клиентите во овој сектор. Ова вклучува користење на чет-ботови и вештачка интелигенција за брза и ефикасна поддршка. Создавајте повеќе приспособени маркетинг-кампањи со користење аналитика на податоци за да добиете увид во преференциите на клиентите и да ги насочите со релевантни реклами и понуди.

Бизнисите мора да ги искористат предностите на сето она што технологијата може да го понуди за да го максимираат нивниот потенцијал за пораст.

Е-трговијата ја помести FMCG-индустријата

Е-трговијата изврши големо влијание врз секторот. Во минатото повеќето FMCG-компании ги дистрибуираа своите производи преку физички продавници; сепак, со развојот на е-трговијата сѐ повеќе потрошувачи купуваат преку интернет.

Ова предизвика неколку промени во индустријата:

Промена на маркетинг-стратегија: Компаниите ги менуваат своите тактики за да стигнат до потрошувачите што купуваат онлајн. Сега тие имаат приоритет на создавање персонализирани и насочени кампањи.

Зголемена конкуренција: Е-трговијата е многу конкурентна и за да останат во тек, компаниите мора да инвестираат во стратегии за е-трговија и дигитален маркетинг.

Зголемена комплексност на синџирот на снабдување: Е-трговијата драматично ги трансформира синџирите на снабдување во FMCG-индустријата. За да останат релевантни на денешниот дигитален пазар, компаниите инвестираат во напредни технологии како складирање и решенија за исполнување за подобро да ги задоволат барањата на онлајн-потрошувачите.

Промена на профилот на потрошувачите: Онлајн-купувачите на FMCG-производи најчесто се помлади, подобро образовани и имаат повисоки приходи во споредба со оние што купуваат во физички продавници.

Технологијата како помош за трансформација на FMCG-индустријата

Бидејќи FMCG- секторот продолжува да биде нарушен од е-трговијата, технологијата ќе игра витална улога во помагањето на компаниите да ги трансформираат своите бизниси.

Дигитален маркетинг

Компаниите треба да инвестираат во дигитален маркетинг за да стигнат до новата генерација онлајн-потрошувачи. Ова вклучува инвестирање во оптимизација, маркетинг на социјалните медиуми и онлајн-рекламирање.

Блокчејн

Блокчејн-технологијата може да им помогне на компаниите да создадат потранспарентен и ефикасен синџир на снабдување. Ова ќе им овозможи да ги следат стоките од фарма до маса и да гарантираат дека производите се безбедни и со висок квалитет.

Виртуелната реалност им овозможува на потрошувачите реален преглед на производите пред да ги купат, особено во индустријата за храна и пијалаци каде што потрошувачите сакаат да видат како изгледа производот пред да го купат.

Зголемената реалност може да им даде на потрошувачите повеќе информации за производите. Ова е особено корисно кога станува збор за козметиката, каде што луѓето сакаат да видат како ќе изгледа производот на нив пред да го купат.

Чет-ботовите може да понудат поддршка за корисници и да одговараат на прашања за производите. Ова може да биде особено корисно за потрошувачите на кои им требаат повеќе детали пред да купат нешто.

Технолошките трендови во малопродажбата

Користење машинско учење за предвидување на побарувачката на потрошувачите: Со машинското учење и достапните податоци, предвидувањето на барањата на потрошувачите станува попрецизно и полесно. Прогнозирањето на побарувачката помага во планирањето на залихите и управувањето со производствените и маркетинг-процесите. Понатаму, имплементацијата на машинското учење е брза; брзо се справува со големи податоци со точни предвидувања, со што се спречуваат пренатрупаноста, складирањето и логистичките трошоци за бизнисите.

Oзнаките RFID, IoT уредите, машинското учење и препознавањето на лицето придонесуваат за обезбедување бесконтактни и безготовински искуства за купување. Водечка продавница за малопродажба имплементирала технологии за компјутерска визија и фузија на сензори кои им овозможуваат на купувачите да додаваат артикли во нивната кошничка додека сензорите автоматски ја откриваат вредноста и генерираат износ на сметка.

Рекламирање и трговија: Технологијата игра сè поважна улога, не само од гледна точка на потрошувачот, туку и во маркетинг-услугите. Alexa и Siri се два популарни гласовни асистенти кои помагаат со гласовна помош и трговија. Вештачката интелигенција може да фати клучни зборови и да предложи релевантни производи користејќи машинско учење, кои во голема мера придонесува за маркетинг-стратегиите.

Услугите за количка без возач за испорака на намирници, автономните камиони за достава и испорака со беспилотни летала се тестираат и имплементираат низ целиот свет. Понатаму, роботиката во услугите на потрошувачите и здравствената заштита забележа невиден пораст.

Овие трендови се тука да останат и ќе продолжат да се прошируваат. Бизнисите мора да ги искористат предностите на сето она што технологијата може да го понуди за да го максимираат нивниот потенцијал за пораст.

Пазарите, без разлика дали се локални, регионални, национални или глобални, стануваат високо конкурентни. Конкуренцијата се зголеми како резултат на поширокиот пристап до новите технологии и зголемените можности за тргување и споделување знаење што ги нуди интернетот.

Успешното искористување на новите идеи е од клучно значење за да може бизнисот да ги подобри своите процеси, да донесе нови и подобрени производи и услуги на пазарот, да ја зголеми својата ефикасност и, што е најважно, да ја подобри својата профитабилност.

 

Иновациите во Македонија

15. издание на Глобалниот индекс на иновации (ГИИ 2022) ги следи глобалните иновациски трендови по тековната пандемија, забавувањето на развојот на продуктивноста и други предизвици.

Според извештајот, 12. година по ред  Швајцарија е на првото место на ГИИ 2022 година. САД се искачуваат на втората позиција, а потоа доаѓаат Шведска, Велика Британија, Холандија и Јужна Кореја.

Во 2022 година, како и во претходните години, првите 100 кластери за наука и технологија (S&T) се концентрирани во три региони – Северна Америка, Европа и Азија,  и тоа особено во две земји: Кина и САД.

Главните заклучоци од истражувањето се:

  • Инвестициите во науката и иновациите напредувале во екот на пандемијата и пораснале во 2021 година, но нивната постојана отпорност беше неизвесна во 2022 година со оглед на новите предизвици;
  • Показателите за технолошкиот напредок во областа на брзината на полуспроводниците, цените на електричните батерии, трошоците за обновлива енергија (со исклучок на ветерот) и одобренијата за лекови покажуваат значително забавување од долгорочните трендови, па дури и пад во случајот со одобренија за лекови;
  • Усвојувањето на технологијата напредува, со позитивни стапки на пораст меѓу технологиите мерени со Глобалниот иновативен тракер, а особено за електричните возила. Сепак, стапките на пенетрација сè уште се средни до ниски, со исклучок на мобилниот широкопојасен интернет, кој допира до огромното мнозинство од светската популација.
  • Во голема мера поради краткорочните влијанија на пандемијата, социо-економското влијание на иновациите се чини дека е на ниско ниво, при што продуктивноста на трудот и очекуваниот животен век доживуваат значително забавување, ако не и целосен застој, и во случајот со емисиите на јаглерод диоксид не покажувајќи тековно намалување на загадувањето.

Во листата на Глобалниот индекс на иновации неколку години по ред се наоѓа и РС Македонија. Во 2022 година земјата се најде на 66. место, во споредба со 2021 кога беше на 59. Позиција и 2020 година на 57. позиција. Во споредба со земјите од Јадранскиот Регион, зад Македонија се наоѓа единствено Босна и Херцеговина, која е на 70. место. Пред Македонија се наоѓаат Словенија (33), Хрватска (42) и Србија (55).

Според извештајот, РС Македонија има подобри резултати во иновативните инпути отколку иновативните аутпути во 2022 година. Што се однесува до резултатите од иновациите, РС Македонија е на 77. место. Оваа позиција е пониска од 2021 и 2020 година. Во рамките на анализираните економии во Европа, од вкупно 39, земјата се наоѓа на 36. позиција.

 

 @InStore.mk
Крадењето авторски текстови е казниво со закон. Преземањето авторски содржини (текстови и фотографии) од оваа страница е дозволено само делумно и со ставање хиперлинк до содржината што се цитира. 

Се вчитува следна вест...